ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քաղաքագիտություն
pdf-logo Ռուսերեն
Փիլիսոփայություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Պատմություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն

Գեղարվեստական գրականություն

Հայ գրականություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
 Ռուս գրականություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Արտասահմանյան գրականություն
pdf-logo Հայերեն    pdf-logo  Ռուսերեն
Անտիկ գրականություն
pdf-logo Հայերեն      
ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն
pdf-logo Հայերեն      pdf-logo Ռուսերեն

 
Գրականագիտություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Իրավագիտություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Մշակույթ և արվեստ
pdf-logo Հայերեն
Մանկավարժություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Հոգեբանություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Լեզու և լեզվաբանություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն    pdf-logo Օտար լեզու
Տնտեսագիտություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն
Լրագրություն
pdf-logo Հայերեն     pdf-logo Ռուսերեն