ՆՈՐ ԳՐՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿ

Հարգելի՛ պատվիրատու, խնդրում ենք լրացնել այս ձևանմուշը՝ բուհին անհրաժեշտ նոր գիրք ձեռք բերելու նպատակով:

Հեղինակ(ներ)*

Անվանում*

Հրատարակության վայր (օրինակ՝ Եր., Մ. և այլն)*

Հրատարակչություն*

Հրատարակության տարեթիվ*

Դասընթացի անվանում, որի համար նախատեսված է սույն գիրքը

Պատվիրատուի անուն, ազգանուն

Ամբիոնի անվանում (դասախոսի պարագայում)/Մասնագիտության անվանում(սովորողի պարագայում)

Բջջային հեռախոսահամար

Էլ. փոստի հասցե

Հավելյալ տեղեկատվություն


ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ